Saturday, 25 March 2017

Soal UTS Kelas 2 Mapel B.Sunda Semester 2 ( Genap)

Advertisements

Soal UTS Kelas 2 Mapel B.Sunda Semester 2 ( Genap) - Selamat berjumpa kawan dan rekan semua ibu dan bapak semua, bagaimana kabar nya hari ini ? waduh sudah lama admin baru nongol lagi, sebenarnya sibuk ngurusin persiapan anak orang di sekolah yaitu persiapan untuk uts, biasa admin jadi panitia sehingga ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

Menyiapkan ini dan itu sehingga lelah yang ada, tapi alhamdulilah sekarang bisa menyempatkan dan meluangkan waktu untuk berbagi soal uts untuk kelas dua mudah-mudahan bermanfaat, berikut soalnya :

BUDAK HARAK

Babaturan dadi aya nu harak
ngarana ibro, awakna jangkung badak, tapi bau
lantaran langka mandi, nyaritana kasar, ka kolot
oge sok songong teu bisa sopan,
lamun ulin ibro mah tara aya nu maturan
babaturan na sakelas oge sarariuneun


1. Naon judul carita di luhur?
2. saha babaturan dadi nu harak teh?
3. kumaha sifat ibro ?
4. kunaon ibro ulin teu aya nu maturan ?
5. ku sabab teu aya nu maturan babaturanna oge ?


Cakra aksara a, b atanpi c di handap ieu ku jawaban anu bener !

1. Lamun hayang loba dulur kudu... jeung batur
a. nurut
b.akur
c.milu


2. sadatangna kabumi ibu guru, dadi uluk...
a. salam
b. punten
c. ilik


3. nyarita kakolot kudu make basa...
a. alus
b.kasar
c.songong4. buah nu loba cucukan nyeta...
a.apel
b. kadu
c. cau


5. buah warna na bodas, lawan kalimat bodas nyaeta...
a.putih
b. berem
c. koneng


6. sato nu bisa diarah susuna nyaeta...
a. sapi
b hayam
c. papatong


7.  diajar teh sing bener ulah...
a. heureuy
b. beunta
c. diuk


8.tukang masriksa  gering mah disbutna...
a. guru
b. dokter
c. supir


9. kupu- kupu....dina pucuk kembang
a. ngala
b.eunteup
c. ngandung


10. maen layangan mah kudu di....
a. jalan
b terminal
c. lapangan


11. tempat eurun kareta ngarana....
a. stasiun
b. terminal
c. pasar


12. ibu nuju... kueh ulang tahun
a. ngadambel
b. didambel
c. didambelan

13. pare mah biasana di pelak di...
a. sawah
b. pot
c.dipakarangan

13. budak harak sok pada ...
a. nagjauhan
b. ngadeukeutan
c. gageloan

14. jukut parab....
a. hayam
b. domba
c. toke

15. Anak hayam ngarana...
a. ciak
b munding
c. bilatung

Pek Eusian titik-tik di handap ieu !

Sususn kalimah di handap ieu kangge no16-17
16. ngalawan-sok - ulah ka-indung
17. meuli - pasar - di - sayur

18. Kaguru mah kudu ...

Jiun kalimah di handap ieu ku aksara sambung
19 . abdi kelas dua
20. abdi maca bukuKunjungi Soal UTS Tematik Kelas 1 dan 4 Semester Genap TP. 2016/2017

Mungkin itu saja Soal UTS Kelas 2 Mapel B.Sunda Semester 2 ( Genap) yang bisa admin posting dalam kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua.
Advertisements

Related Post:

No comments:

Post a Comment