Saturday, 25 March 2017

Soal UTS Kelas 2 Mapel B.Sunda Semester 2 ( Genap)

Soal UTS Kelas 2 Mapel B.Sunda Semester 2 ( Genap) - Selamat berjumpa kawan dan rekan semua ibu dan bapak semua, bagaimana kabar nya hari ini ? waduh sudah lama admin baru nongol lagi, sebenarnya sibuk ngurusin persiapan anak orang di sekolah yaitu persiapan untuk uts, biasa admin jadi panitia sehingga ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

Menyiapkan ini dan itu sehingga lelah yang ada, tapi alhamdulilah sekarang bisa menyempatkan dan meluangkan waktu untuk berbagi soal uts untuk kelas dua mudah-mudahan bermanfaat, berikut soalnya :

BUDAK HARAK

Babaturan dadi aya nu harak
ngarana ibro, awakna jangkung badak, tapi bau
lantaran langka mandi, nyaritana kasar, ka kolot
oge sok songong teu bisa sopan,
lamun ulin ibro mah tara aya nu maturan
babaturan na sakelas oge sarariuneun


1. Naon judul carita di luhur?
2. saha babaturan dadi nu harak teh?
3. kumaha sifat ibro ?
4. kunaon ibro ulin teu aya nu maturan ?
5. ku sabab teu aya nu maturan babaturanna oge ?


Cakra aksara a, b atanpi c di handap ieu ku jawaban anu bener !

1. Lamun hayang loba dulur kudu... jeung batur
a. nurut
b.akur
c.milu


2. sadatangna kabumi ibu guru, dadi uluk...
a. salam
b. punten
c. ilik


3. nyarita kakolot kudu make basa...
a. alus
b.kasar
c.songong4. buah nu loba cucukan nyeta...
a.apel
b. kadu
c. cau


5. buah warna na bodas, lawan kalimat bodas nyaeta...
a.putih
b. berem
c. koneng


6. sato nu bisa diarah susuna nyaeta...
a. sapi
b hayam
c. papatong


7.  diajar teh sing bener ulah...
a. heureuy
b. beunta
c. diuk


8.tukang masriksa  gering mah disbutna...
a. guru
b. dokter
c. supir


9. kupu- kupu....dina pucuk kembang
a. ngala
b.eunteup
c. ngandung


10. maen layangan mah kudu di....
a. jalan
b terminal
c. lapangan


11. tempat eurun kareta ngarana....
a. stasiun
b. terminal
c. pasar


12. ibu nuju... kueh ulang tahun
a. ngadambel
b. didambel
c. didambelan

13. pare mah biasana di pelak di...
a. sawah
b. pot
c.dipakarangan

13. budak harak sok pada ...
a. nagjauhan
b. ngadeukeutan
c. gageloan

14. jukut parab....
a. hayam
b. domba
c. toke

15. Anak hayam ngarana...
a. ciak
b munding
c. bilatung

Pek Eusian titik-tik di handap ieu !

Sususn kalimah di handap ieu kangge no16-17
16. ngalawan-sok - ulah ka-indung
17. meuli - pasar - di - sayur

18. Kaguru mah kudu ...

Jiun kalimah di handap ieu ku aksara sambung
19 . abdi kelas dua
20. abdi maca bukuKunjungi Soal UTS Tematik Kelas 1 dan 4 Semester Genap TP. 2016/2017

Mungkin itu saja Soal UTS Kelas 2 Mapel B.Sunda Semester 2 ( Genap) yang bisa admin posting dalam kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua.

Thursday, 9 March 2017

Soal UTS IPA Kelas 2 Semester 2 (Genap)

 Soal UTS IPA Kelas 2 Semester 2 (Genap) - Selamat berjumpa kembali rekan semua kali ini admin akan coba shering tentang salah satu bahan uji coba untuk latihan putra putrinya yaitu UTS atau Ulangan tengah semester genap  dengan jumlah yang tertera dibawah ini seperi isian 5 dan esay 5 Semoga saja bisa membantu refrensi untuk putra-putrinya.

Berikut adalah Soal UTS IPA Kelas 2 Semester 2 (Genap) yang sudah disaipkan untuk putra-putrinya silahkan di perhatikan saja di bawah ini
Soal UTS IPA Kelas 2 Semester 2 (Genap)1. Kompor gas merupakan sumber energi...
a.Panas
b. listrik
c. cahaya

2. Sumber energi listrik adalah...
a. batre
b. nyala lilin
c. gitar

3. segala sesuatau yang menghasilkan energi disebut sumber..
a. energi
b. listrik
c. panas

4. Alat yang menghasilkan cahaya adalah...
a. batre
b. lampu merah
c. radio

5. Gambar disamping adalah contoh sumber energi ....
a. cahaya
b. listrik
c. bunyi

6. Angklung merupakan salah satu contoh sumber energi...
a. cahaya
b. listrik
c. bunyi

7. Aki yang berada dalam sebuah mobil menghasilkan energi ...
a. listrik
b. suara
c. bunyi

8. Mesin cuci menggunakan energi ....
a. listrik
b. bunyi
c. panas

9. Matahari merupakan salah satu energi yang dapat menghasilkan..
a. dingin
b. panas
c. getar

10. Radio menyala menggunkan energi...
a. cahaya
b.listrik
c. bunyi

Cari yang lain bisa di kunjungi

Isilah titik-titik dibawah ini
1. Piano menghasilkan sumber energi ...
2. Lampu patromak menghasilkan sumber energi....
3. Salah satu cara menghemat energi listrik adalah...
4. Mobil mainan dapat bergerak sendiri menggunakan energi...
5. Manfaat sumber matahari adalah...

Isian

1. Apa sumber energi terbesar di dunia?
2.  tuliskan dua sumber energi cahaya?
3. Bagaimana cara menghemat energi ?
4. Tuliskan dua contoh sumber energi panas
5. apa yang maksud sumber energi?

Mungkin itu saja Soal UTS IPA Kelas 2 Semester 2 (Genap)  tahun ajaran 2017 semoga soal diatas bisa menambah refrensi. Dankiranya bisa membantu rekan semua untuk putra -putrinya.