Tuesday, 9 December 2014

Soal ulangan SD Kurikulum 2006 ( KTSP) kelas 1 PAI

Advertisements

SOAL ULANGAN SEMESTER I
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ( PAI )
TAHUN PELAJARAN  20../  20..

Nama                        :
Kelas                        : 1 (satu)
Semester                   : Ganjil
Mata pelajaran         : Pendidian agama islam
Hari/tanggal             :

 Petunjuk Umum :

1.   Bacalah “Basmallah” kemudian tulis nama dan nomor peserta pada kolom yang telah disediakan
2.   Baca dengan teliti sebelum memberi jawaban
3.   Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap mudah
4.   Periksa pekerjaanmu sebelum diserahkan ke pengawas
5.   Selesai mengerjakan soal bacalah “Hamdallah”

I.     Berilah Tanda Silang (X) pada salah satu huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar !

1.   AL-Qur’an adalah kitab umat . . .
a.   Islam                                                                  
b. Kristen                                           
c. Budha
2.   Berapakah jumlah ayat surat Al-Fatiha . . .
a.    6 ayat                                                                 
b. 7 Ayat                                           
c. 8 Ayat

3.   Ayat surat Al-ikhlas berjumlah . . .
a.   3 ayat                                                                  
b. 4 ayat                                           
c. 5 ayat


Soal UAS SD PAI dan tematik kelas 1-5 klik dibawah ini
1. Soal tematik kelas 4 tema...
2 Soal tematik kelas 4 tema,, 


 1Soal tematik kelas 5 sd (kurikulum 2013)
2.Soal tematik kelas 5 sd (kurikulum 2013)
3.soal tematik sd kelas 5 ( kurikulum 2013  


4.     Ada berapa jumlah rukun Iman . . .
a.    5 (lima)                                                              
 b. 6 (Enam)                                       
c. 10 (Sepuluh)
5.     Percaya kepada Allah adalah rukun iman yang ke . . .
a.   Pertama                                                           
b. kedua                                            
c. kelima
6.     Membersihkan setelah buang air kecil atau besar, adalah arti dari . .
a.    Toharoh                                                           
b. Istinja                                            
c. tayamum
7.     Siapakah nabi yang pertama Allah turunkan ke bumi . . .
a.    Nabi Adam As                                                 
b. Nabi Idris As                                 
c. Nabi harun As
8.     Utusan Allah yang diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia disebut. . .
a.   Nabi dan Rasul                                               
b. Malaikat                                       
c. Manusia
9.     Sikap teladan Nabi Nuh As, yang patut kita contoh diantaranya . . .
a.      Pekerja keras                                                   
b. pemalas                                       
c. mudah putus asa

10.   Siapakah nama nabi umat Islam . . .
a.   Muhammad  Saw                                            
b. Adam As                                       
c. isa As
11.   Siapakah nama ibu Nabi Muhammad Saw . . .
a.   Siti Aminah                                                        
b. Siti Masitoh                                 
c. Siti Maryam
12.   Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, nabi Muhammad sudah dalam keadaan . . .
a.  Yatim                                                                 
b. Piatu                                              
c. Yatim piatu
  
13.   Siapa Tuhan yang harus kita sembah . . .
a.   Allah SWT                                                           
b. Berhala                                          
c. Matahari
14.   Bukti bahwa Allah sayang kepada manusia diantaranya adalah Allah. . .
a.    Menciptakan udara untuk bernafas            
b. menciptakan tumbuhan            
c. jawaban betul semua
15.   Apa arti Asmaul Husna . . .
a.    Nama-nama  Allah yang baik                        
b. Nama-nama nabi                       
c. nama yang baik

II.   Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

16.     Apa arti Ar-Rahman dari  . . .
17.     Al-Fatihah mempunyai arti . . .
18.     Berapa jumlah surat AL-Afalq . . .

19.     Di kota apakah nabi Muhammad dilahirkan . . .
20.     Asmaul Husna berjumlah . . . 

21.     Bagaimana cara membersihkan tubuh dari kotor . . .
22.     Bagaimana cara bersuci apabila tidak ada air . . .
23.     Tuliskan ciptaan Allah SWT yang berada di sekitar kita . . .
24.     Apa arti dari bersuci . . .
25.     Tuliskan salah satu alat untuk bersuci . . .
III. ESAY

26.     Tuliskan 2 (Dua) alat bersuci !

27.     Dengan cara apa kita berterimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak nikmat-Nya ?
28.     Tuliskan ayat pertama dari surat Al-fatiha ?

29.     Tuliskan rukun Iman yang pertama !
30.     Tuliskan 2 (Dua) nama Nabi Utusan Allah SWT !
Advertisements

Related Post:

No comments:

Post a Comment