Monday, 8 December 2014

Contoh soal ulangan kelas 2 PAI KTSP ( kurikulum 2006 )

Advertisements


SOAL UTS
 KELAS  II ( KTSP )
 TAHUN PELAJARAN 2014-2015

Nama                  : ...
Kelas                  : 2  ( dua)
Semester            : genap
 mata pelajaran  : PAI

Hari/tanggal      : ....Petunjuk :
1.Tuliskan nama sudut kanan diatas
2. Tulisan harus  jelas
3. Periksalah dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru.

I.  Berilah tanda sialng  ( x ) padasalah satu huruf a , b ,c atau d pada jawaban yang benar! 

1.   Siapakah nama nabi umat Islam . . .
a.      Muhammad  Saw                                            
b. Adam As                                        
 c. isa As
2.   Siapakah nama ibu Nabi Muhammad Saw . .
a.      Siti Aminah                                                          
b. Siti Masitoh                                 
c. Siti Maryam

3.   Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, nabi Muhammad sudah dalam keadaan . . .
a.      Yatim                                                                  
b. Piatu                                             
c. Yatim piatuSoal kurikulum kelas 1 samapai kelas  5  klik di bawah ini:
1. Soal tematik kelas 4 tema...
2 Soal tematik kelas 4 tema,, 


 1Soal tematik kelas 5 sd (kurikulum 2013)
2.Soal tematik kelas 5 sd (kurikulum 2013)
3.soal tematik sd kelas 5 ( kurikulum 2013  


4.   Apa arti Asmaul Husna . . .
a.   Nama-nama  Allah yang baik                         
 b. Nama-nama nabi                        
 c. nama yang baik
 
5.   AL-Qur’an adalah kitab umat . . .

a.   Islam                                                                  
b. Kristen                                           
 c. Budha
6.   Berapakah jumlah ayat surat Al-Fatiha . . .
a.    6 ayat                                                                 
b. 7 Ayat                                           
c. 8 Ayat
7.   Ayat surat Al-ikhlas berjumlah . . .


8.   Siapa Tuhan yang harus kita sembah . . .
 a.   Allah SWT                                                           
 b. Berhala                                          
 c. Matahari
9.   Bukti bahwa Allah sayang kepada manusia diantaranya adalah Allah. . .
a.    Menciptakan udara untuk bernafas            
b. menciptakan tumbuhan            
c. jawaban betul semua
10.   Apa arti Asmaul Husna . . .
a.    Nama-nama  Allah yang baik                        
b. Nama-nama nabi                        
 c. nama yang baik
 
11.     Ada berapa jumlah rukun Iman . . .
a.      5 (lima)                                                             
b. 6 (Enam)                                       
c. 10 (Sepuluh)

 12.     Siapakah nabi yang pertama Allah turunkan ke bumi . . .
a.      Nabi Adam As                                                  
 b. Nabi Idris As                                
c. Nabi harun As
13.     Utusan Allah yang diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia disebut...
a.      Nabi dan Rasul                                               
b. Malaikat                                        
 c. Manusia
14.     Sikap teladan Nabi Nuh As, yang patut kita contoh diantaranya . . .
a.      Pekerja keras                                                   
b. pemalas                                       
pc. mudah putus asa

 15.     Percaya kepada Allah adalah rukun iman yang ke . .  .
a.      Pertama                                                           
b. kedua                                            
c. kelima


II. Jawablah pertanyaaan dibawah ini dengan benar !

16.     Tuliskan ciptaan Allah SWT yang berada di sekitar kita . . .
17.     Apa arti dari bersuci . . .
18.     Tuliskan salah satu alat untuk bersuci . . .
19.     Bagaimana cara membersihkan tubuh dari kotor . . .
20.     Bagaimana cara bersuci apabila tidak ada air . . .

21.     Di kota apakah nabi Muhammad dilahirkan . . .

22.     Asmaul Husna berjumlah . . .
23.     Apa arti Ar-Rahman dari  . . .
24.     Al-Fatihah mempunyai arti . . .
25.     Berapa jumlah surat AL-Afalq . . .
 III. URAIAN

26.     Tuliskan 2 (Dua) alat bersuci !
27.     Tuliskan 2 (Dua) nama Nabi Utusan Allah SWT !
28.     Tuliskan rukun Iman yang pertama !
29.     Dengan cara apa kita berterimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak nikmat-Nya ?
30.     Tuliskan ayat pertama dari surat Al-fatiha ?
Advertisements

Related Post:

No comments:

Post a Comment