Friday, 28 November 2014

Soal tematik kelas 3 ( kurikulum 2013 )

Advertisements

SOAL ULANGAN SEMESTER I
BAHASA SUNDA 
KELAS III (TGA)
TAHUN PELAJARAN 20../20..


Nama                :
Mata pelajaran  : bahasa sunda
Kelas                 : 3  (Tiga)
Semester           : Ganjil
Hari/tanggal      :Petunjuk :
1.Tuliskan nama sudut kanan diatas
2. Tulisan harus  jelas
3. Periksalah dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru.


Parung , 19 november 2014
kahatur
kang yosef
Di bogor

asalamualaikum
kang yosef , kumaha damang ? nuhun upami damang mah , alahamdulillah abi oge sehat. kang kumaha abdi sasih payun liburan panjang, hoyong pisan liburan k bumi ninidi cibinong, abdi hoyong ningali kaendahan kota bogor atanapi ameng ka kebon raya tea. kang di parung ayeuna nuju usum hujuan tapi anger sanajeun usum hujan tetap hawana panas, pan caket kota industri tangerang.
kang serat di cekapeun sakieu heula , insya allah kapayun urang sambung deui.

wasalamualaikum

                                                                                                  baktos abdi
                                                                                                     Dadan lukmansyah


I. Panayaaan bacaan

1.Saha nudikirim surat teh ?
2. Tanggal sabaraha eta ditulis surat?
3. Naon nuditanyakeun ku dadan?
4. Hayang libur dibumi saha dadan teh ?
5. dimana bumi nina dadan ?

II. Cakra (x) salah sahiji aksara a , b , c , atawa d dina jawaban anu pang benerna
6. Barang ditajong bal teh aut . aut hartina bal... tilapangan
a. asup
b.kaluar
c.moncor
d.ka jero

7. Tim persib mah ka wentar pisan , ka wentar hartina.
a. Kasohor
b.Kapikir
c.Kapake
d.kapeto

 8. Di Indonesia mah ayeuna loba pamaen asing , asing sarua hartina jeung...
a.Anggeusan
b.Ngamimitian
c.Meakeun
d.Ngajaran

9. Memeh ngawitan nu maen bal teh baris heula . hartina ngawitan nyaeta...
a. Tewauh
b.Deungeun
c.Lokal
d.Daerah

10. Saha jenengan teh ?
Jawabna
a.Anggeusan
b.Ngamimitian
c.Meakeun
d.Ngajaran

11. Bandung 12 juni 2013
 bagean surat anu aya diluhur nyaeta
a. Tujuan surat
b. Salam pembuka surat
c. tujuan surat
d. Salam panutup Panutup surat

 12. Ma bapak kuma damang
 bagean surat anu aya diluhur nyaeta
a. Bubuka surat
b. Salam pembuka
c.Eusi surat
d. Panutup surat

13.Ma, surat tiabdi cukup sakieu heula.
 bagean surat anu aya diluhur nyaeta
a. Bubuka surat
b. Salam pembuka
c.Eusi surat
d. Panutup surat

14. Salam sono , bagean surat anu aya diluhur nyaeta
a. Tujuan surat
b. Salam pembuka surat
c. tujuan surat
d. Salam panutup Panutup surat

 15. Baktos abdi, pun adiatma
     babagean surat anu aya di luhur nyaeta

a. Tujuan surat
b. Salam pembuka surat
c. tujuan surat
d. Salam panutup Panutup surat

16. Wan irah arek ka bandung kuamir di tangguan. ku amir ditunggaun nya...
a. Bubuka surat
b. Salam pembuka
c. Eusi surat
d. Panutup surat

 17. Wah wan , di bandung mah rame kacida . bda psan jeung di bungbulang . maksus rame teh di bandung mah loba moll.
Bagian surat nu aya diluhur nyaeta
a. Bubuka surat
b. Salam pembuka
c.Eusi surat
d. Panutup surat

18.Teu gugur teu angin , jol .. bae hujan
a.brug
b.brag
c.breg
d. brig

19. Kamari manehna huhujanan , atuh ayeuna teh ... gering
a.bruk
b.brak
c.brek
d. brik

20. Lamun teu diduruk kota bandung bakal... ku tentara sakutu
a. Cacing
b. Nyicingan
c.Ka cicingan
d .Dicicingan


II. Isian titik-titik dihandap ieu ku kecap nu merenah

21. Tigugur teu angin... hujan mani gede

 22. Angeun dina ringkok teh.. bahe teu kaarah pisan

 23. Lalaunan manehna... beunta

 24. Najan teu ditanya, jang  andi ... ngomong

25. Nangtung tuluy manehna leuleumpanagn

26........Harita kuring piknik kabasisir pangandaran

27.Sinta nuju... kembang

28. Kulantaran tiris kuring.. deukeut hawu

29 .Teu meunang ... Bisi panon timbaleun

30. Ieu mah kueh... kuring

 Jangan lupa kunjugi soal tematik berikut iniIII. Esayy

31. Tuliskeun dua sato nu sok aya dina tembok imah...

32. Sebutkan dua ngaran tutuwuhan nu sok dipake obat..

33. Jieun dua kalimah nu make kecap panagnteur pagawean..

34. Kudu kumaha urang lamun nanya k saluhureun..

35. Jieun dua kalimah nu make kecap ulin..
Advertisements

Related Post:

No comments:

Post a Comment